هیچ عکسی گذاشته نشده است. (درخواست تصویر)
ارسال شده توسط : زوار
تلفن: 09367292276
پرسش از آگهی دهنده
پرسش
نام
پست الکترونیک
پرسش خصوصی
ارسال ارسال شد
قیمت
تماس بگیرید (درخواست قیمت)

*** خدمات پایان نامه***
تدوین پایان نامه
تدوین پروپوزال بر اساس موضوع تحقیق
مشاوره در فصل بندی تحقیق
انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق
*********************** خدمات مقاله ***********************
استخراج مقاله از پایان نامه شما
تدوین مقاله ISIوعلمی پژوهشی
اکسپت مقاله ISIوعلمی پژوهشی
مشاوره در تدوین ،ترجمه و اخد اکسپت
استخراج و پذیرش تضمینی مقالات ISC در کمتر از2 هفته با کمترین هزینه
***************** فعالیت های کلی *****************
انجام پایان نامه کارآفرینی، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی برق، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی مکانیک و هوا و فضا،مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی عمران، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر و IT، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی معماری، مشاوره انجام پایان نامه فقه وحقوق ،مشاوره انجام پایان نامه روانشناسی، مشاوره انجام پایان نامه ادبیات، مشاوره انجام پایان نامه علوم تربیتی

مشاوره انجام پایان نامه علوم سیاسی، مشاوره انجام پایان نامه کتابداری، مشاوره انجام پایان نامه تاریخ، مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد، مشاوره انجام پایان نامه علوم اجتماعی، مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی و محیط، مشاوره انجام پایان نامه تربیت بدنی ، مشاوره انجام پایان نامه فیزیک، مشاوره انجام پایان نامه شیمی، مشاوره انجام پایان نامه زیست شناسی، مشاوره انجام پایان نامه پزشکی، مشاوره انجام پایان نامه دندانپزشکی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم سیاسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فلسفه و ادیان، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کامپیوتر، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی شیمی09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی صنایع، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی عمران، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی محیط زیست، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی نساجی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مواد و متالورژی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته هنر، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته معماری، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت(کلیه گرایشها، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی(MBA)، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت دولتی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت آموزشی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت صنعتی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت مالی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت رسانه ای، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمان، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت، کشاورزی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حسابداری، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان شناسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، ا

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com**************** معماری و عمران ****************
انواع روش های تحقیقاتی معماری، شهرسازی، عمران :
ثبت سفارش معماری، شهرسازی، عمران آنلاین
9- مشاوره در پروژه های معماری، شهرسازی، عمران
1- نوشتن پروپوزل پایان نامه معماری، شهرسازی، عمران
2- مشاوره در طراحی
3- انتخاب موضوع پایان نامه معماری، شهرسازی، عمران
4- تکمیل رساله پایان نامه معماری، شهرسازی، عمران
5- طراحی کانسبت
انجام پایان نامه معماری، شهرسازی، عمران ازنوشتن پروپوزال تا طراحی نهایی، تری دی مکس، شیت بندی، ماکت سازی و انیمیشن سازی در شبکه معماران
11- اسکیس و راندو معماری، شهرسازی
انجام کارهای اسکیس وراندو معماری، شهرسازی در شبکه معماران ایران اگر پروژه پایانی ویا پروژه ای برای ارائه دارید که می خواهید به صورت اسکیس و راندو شده تحویل بدهید
ثبت سفارش آنلاین طراحی با اتوکد:
انجام اتوکد دوبعد آنلاین
انجام اتوکد دوبعد فوری
انجام اتوکد دوبعد ارزان
انجام اندازه گذاری با اتوکد ارزان
اندازه گذاری با اتوکد فوری
اندازه گذاری با اتوکد حرفه ای
ستون گذاری در اتوکد فوری
سه بعدی با اتوکد ارزان
سه بعدی با اتوکد فوری
سه بعدی با اتوکد آنلاین
برش پلان با اتوکد ارزان
ثبت سفارش آنلاین
ثبت سفارش اتوکد دانشجویی
ثبت سفارش آنلاین پروژه های اتوکد معماری

برش اتوکد09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
برش اتوکدی آنلاین
برش اتوکدی ارزان
برش اتوکدی فوری
ستون گذاری ارزان
ترجمه مقاله فوری
ترجمه مقاله تخصصی فوری
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله آنلاین
ترجمه مقاله فوری
******************** خدمت ویژه ********************
انجام فصل 3،4 و5 پایان نامه و مقاله با نرم افزار SPSS در اسرع وقت و با قیمت مناسب
امروزه برای انجام یک کار پژوهشی نیازمند دانستن روش های مناسب جمع آوری داده، نحوه گزینش روش های آماری جهت تجزیه تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق و در کل نیازمند یک مشاور خوب آماری هستیم. چنانچه شما نیاز به تحلیل گر آماری داریدبا ما تماس بگیرید.
کارشناس آمار از دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
تجربه بیش از 100 پایان نامه و مقاله با نرم افزار spssحتی بدون پرسش نامه
قیمت مناسب به دلیل عدم واسطه
******************** رشته های تحت پوشش گروه مکاریتم *************
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com***
رشته های تحت پوشش پایان نامه های علوم انسانی
مدیریت؛مدیریت بانکداری،مدیریت بازرگانی،مدیریت بهره وری،مدیریت سازمان،مدیریت MBA ،مدیریت EMBA ،مدیریت صنعتی،مدیریت منابع انسانی،مدیریت اجرایی،مدیری امور شهری،مدیریت تکنولوژی،مدیریت کارآفرینی،مدیریت مالی،مدیریت فناوری اطلاعات،مدیریت آموزشی،مدیریت جهانگردی،مدیریت دولتی،مدیریت بحران
اهم خدمات گروه تخصصی مدیریت عبارتند از
ارائه جدید ترین موضوعات تخصصی به متقاضیان به همراه مقاله Base
مشاوره و نگارش پروپوزال (بیان مسئله، ضرورت، فرضیات، پیشینه و ...) و انجام کلیه اصلاحات
نگارش جامع ادبیات پایان نامه با استفاده از جدیدترین رفرنسهای موجود
تعیین روش پژوهش پایان نامه در دو دسته کمی (توصیفی- پیمایشی، همبستگی ،آزمایشی، و ….) و کیفی(Grounded Theory، اقدام پژوهی، مطالعه موردی،قوم نگاری، تحلیل محتوا و........)
طراحی ابزارهای پژوهش در دو دسته کمی(پرسشنامه ها، چک لیستها و ..) و کیفی (سوالات مصاحبه های ساختار یافته و نیمه ساختار یافته و با عمیق، روشهای مشاهده و ....
گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای: SPSS، LISREL، AMOS، PLS، SAS، EViews ، Minitabو .....
نتیجه گیری و تبیین یافته ها و ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی
تدوین پاورپوینت برای جلسه دفاع
آموزش تمام مراحل بالا به متقاضیان و ارتقاء آمادگی آنان برای دفاع از پایان نامه
علوم اقتصادی؛اقتصادنظری،اقتصادبازرگانی،صنعتی،اقتصادپول وبانکداری،اقتصادکشاورزی
علـوم اجتماعی؛پژوهشگری اجتماعی
جغرافیا؛طبیعی،انسانی،برنامه ریزی شهری وروستایی،اقلیم شناسی
علوم سیاسی وروابط بین الملل؛علوم سیاسی،اندیشه سیاسی
***************** خدمات آماری گروه *****************

گروه مکاریتم با تیم متخصص آماری ، مجری تخصصی تحلیل آماری تحقیقات و پژوهش های علمی می باشد. هدف اصلی این مرکز افزایش کیفیت پژوهش ها و تحقیقات علمی می باشد . این مرکز با داشتن متخصصان مجرب و آگاه در این زمینه ، آمادگی خود را در قبال انجام تحلیل های آماری تحقیقات مختلف در اسرع وقت و با هزینه بسیار مناسب با نرم افزارهای PLS, spss , lisrel , amos اعلام می نماید . علاوه بر تجزیه و تحلیل آماری ، در این مرکز فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( ANP, AHP TOPSIS ,ELECTERE ) نیز انجام می شود.09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
· تحلیل واریانس یکطرفه، دوطرفه ، سه طرفه
· تحلیل کواریانس
· آزمون کالموگروف –اسمیرنوف
· آزمون های همبستگی ( پیرسون ، اسپیرمن ،کندال و تاو)
· آزمون کروسکال –والیس
· آزمون یو من ویتنی
· آزمون فریدمن
· آزمون علامت
· آزمون های تبعی ( دانکن و LSD)
· تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS
· تحلیل عاملی تائیدی (مرتبه اول و مرتبه دوم ) با نرم افزارهای LISRELو AMOS
· تحلیل مسیر با نرم افزارهایLISRELوAMOSو PLS
طراحی مدل های اندازه گیری و ساختاری با نرم افزار های آموس و لیزرل و پی ال اس و ...
مهندسی شیمی؛شیمی آلی،شیمیم عدنی،شیم تجزیه،شیمی کاربردی،نانوشیمی،شیمی فیتوشیمی،پیشرانه ها،آموزش شیمی،شیمی فیزیک،شیمی پلیمر
انجام پایان نامه و پروژه های دانشگاهی با متلب Matlab
مدلسازی و بهینه سازی فرآیندها و خطوط تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی(هوش مصنوعی).
برنامه نویسی در محیط متلب (MATLAB).

برنامه نویسی پایتون Python09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
انجام پروژه های پردازش تصویر.
انجام انواع پروژه و کدنویسی متلب (Matlab)
رشته های مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی، مهندسی پزشکی، عمران و الکترونیک.
توسط فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه تهران.
مهندسی صنایع؛مدیریت سیستم وبهره وری،مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
مهندسی مکانیک؛تبدیل انرژی
مهندسی کامپیوتر؛معماری کامپیوتر،هوش مصنوعی،الگوریتم ومحاسبات،نرم افزار
انجام کلیه پروژه های برنامه نویسی دانشگاهی و دانشجوئی
بوسیله زبانهای:
Assembly , C++ , C , C# , ASP.Net , Html , SQL Server , PHP , Vb.Net
* انجام پروژه های پایگاه داده و پروژه های گرافیکی
* انجام پروژه های برنامه نویسی دانشجوئی برای درس های :
* مبانی کامپیوتر
* برنامه سازی پیشرفته
* سیستم های تجاری
* ساختمان داده
* طراحی الگوریتم
* ذخیره و بازیابی اطلاعات
* هوش مصنوعی

* مهندسی نرم افزار 1و209367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
* پایگاه داده
* سیستم عامل
مجموعه معماری؛مهندسی معماری،معماری منظر،معماری اسلامی،معماریایران،معماری داخلی،بازسازی پس ازسانحه،انرژی
****************** خلاصه ای از اهم فعالیت ها ****************
پروژه های دانشجویی
مقالات دانشجویی
دعوت به همکاری
مقالات مهندسی برق
مقالات مهندسی کنترل
مقالات مهندسی قدرت
مقالات مهندسی مکاترونیک
مقالات مهندسی الکترونیک
مقالات مهندسی مخابرات
مقالات مهندسی مکانیک
پروژه شناسایی سیستم
پروژه فازی
تطبیقی
پروژه سیستم تعلیق
پروژه کنترل مدرن

پروژه کنترل خطی09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
پروژه کنترل غیر خطی
پروژه کنترل تطبیقی
پروژه کنترل مد لغزشی
پروژه شبکه عصبی
پروژه کنترل مقاوم
پروژه آماده
پروژه ارزان
پایان نامه آماده
پایان نامه ارزان
مقاله فروشی
همکاری تحقیقاتی
همکاری در شبیه سازی مقالات
همکاری انجام پایان نامه دانشجویی
دعوت به همکاری انجام پایان نامه دانشحویی
شبیه سازی مقالات مهندسی برق
شبیه سازی مقاله مهندسی کنترل
شبیه سازی مقاله مهندسی قدرت
شبیه سازی پایان نامه مد لغزشی
شبیه سازی پایان نامه کنترل فازی تطبیقی
شبیه سازی پایان نامه سیستم تعلیق
شبیه سازی پایان نامه شناسایی سیستم

شبیه سازی با متلب09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
شبیه سازی با matlab
کدویژن
طراحی مدار با ای وی آر
طراحی مدار با AVR
طراحی مدار با ARM
طراحی مدار با PIC
پروژه های آماده مهندسی برق
پروژه های آماده مهندسی برق قدرت
پروژه های آماده مهندسی برق الکترونیک
پروژه های آماده مهندسی برق کنترل
پروژه های آماده مهندسی برق مخابرات
پروژه های آماده مهندسی درس شناسایی سیستم
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان انگلیسی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم سیاسی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد
..........................................................

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.comدانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فلسفه و ادیان
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کامپیوتر
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی شیمی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی صنایع
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی عمران
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی محیط زیست
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی نساجی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مواد و متالورژی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته هنر
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته معماری
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت(کلیه گرایشها(
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی(MBA)
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت دولتی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت آموزشی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت صنعتی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت مالی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت رسانه ای
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت کشاورزی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حسابداری
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان شناسی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم ارتباطات
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مشاوره
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مطالعات خانواده
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته توریسم و گردشگری
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم باغبانی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد کشاورزی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ترویج و آموزش کشاورزی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته توسعه کشاورزی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زراعت
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه دام
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اصلاح نژاد دام
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اصلاح نباتات
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته برق
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته کامپیوتر
دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته متالورژی
نوشتن SOP برای مصاحبه دکتری و اعزام به دانشگاه های خارج از ایران

نوشته شده توسط نویسنده | چاپ یادداشت | 0 نظر
چهارشنبه 16 مهر 1393 ساعت 22:49

انجام پروژه برنامه نویسی و کدنویسی با مطلب متلبMATLAB دانشجوییانجام پروژه های برنامه نویسی رشته های مهندسیصنایع ،مهنسی عمران مدیریت ، کامپیوتر ، ریاضی،مکانیک ،برق قدرت،الکترونیک ...در متلب (MATLAB)انجام پروژه های الگوریتم های فرا ابتکاری گسسته و

پیوسته
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

الگوریتم ژنتیک ، جستجوی ممنوعه ، شبیه سازیتبرید ، مورچگان ، زنبور عسل ، رقابت استعماری ،گرانشی ، فاخته ، کرم شب تاب ، هارمونی ، فرهنگ و ....

( GA و SA و TSو ICA و COA و ABC و SRI و BA و FAGSAو...)شبکه عصبیداده کاویشبیه سازی کامپیوتریتوالی عملیات و زمان بندیمدل سازیمحاسبات عددیو ...
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


انجام پروژه های المان محدود و تحلیل ماتریسی با مطلب متلب MATLAB
انجام پروژه درس تحلیل ماتریسی خرپا با نرم افزار مطلب متلب MATLAB
انجام پروژه درس تحلیل ماتریسی قاب با نرم افزار مطلب متلب MATLAB
انجام پروژه درس المان محدود خرپا یا قاب با نرم افزار مطلب متلب MATLAB
انجام پروژه اجزای محدود با نرم افزار مطلب متلب MATLAB
انجام پروژه المان محدود با نرم افزار مطلب متلب MATLAB
انجام پروژه Finite Element با نرم افزار برنامه نویسی مطلب متلب MATLAB


انجام پروژه مهندسی زلزله با مطلب متلب MATLAB

انجام پروژه دینامیک سازه ها با نرم افزار برنامه نویسی مطلب متلب MATLAB
انجام پروژه تحلیل دینامیکی سازه یک یا چند درجه آزادی با MATLAB
روش های انتگرال گیری عددی مثل روش نیومارک ، روش تفاضلات مرکزی و .... با MATLAB
بدست آوردن فرکانس ها و شکل های مودی ارتعاش یک سازه با زبان مطلب متلب MATLAB
بدست آوردن طیف جابجایی سرعت شتاب یک سازه به کمک انتگرال دوهامل با مطلب MATLAB
بدست آوردن طول موثر زلزله با نرم افزار مطلب متلب MATLAB

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
انجام پروژه فولاد بتن با مطلب متلب MATLAB ***

انجام پروژه فولاد و بتن با نرم افزار کدنویسی مطلب متلب MATLAB
انجام پروژه طراحی اتصالات و بیس پلیت با نرم افزار کدنویسی مطلب متلب MATLAB
طراحی اعضای فولادی و بتنی با نرم افزار کدنویسی مطلب متلب MATLAB

مطلب متلب مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با MATLAB
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران با مطلب متلب MATLAB
انجام پایان نامه سازه زلزله خاک و پی آب و ... با مطلب متلب MATLAB

انجام تمامی پروژه ها،شبیه سازی ها،برنامه نویسی ها،کدنویسی ها وپایان نامه های مرتبط با مهندسی برق قدرت

انجام پروژه برنامه نویسی مهندسی برق با نرم افزار مطلب متلب
انجام پروژه برنامه نویسی مهندسی برق قدرت با نرم افزار مطلب متلب

انجام پروژه ریاضیاتی مهندسی برق قدرت با نرم افزار مطلب متلب
***** نکات مهم *****
* در صورت لزوم یک جلسه توجیهی به عنوان کمک به دانشجو جهت ارایه پروژه به استاد در نظر گرفته میشود
* جهت اطمینان دانشجو تحویل پروژه میتواند حضوری انجام شود

* بر حسب حجم


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

انجام ترجمه پروژه های دانشجویی با قیمت مناسب در کمترین زمان (قیمت مناسب با کیفیت مناسب)
انجام ترجمه شفاهی ویژه همایش ها و جلسات تجاری و کنفرانس ها
انجام ترجمه فارسی به انگلیسی،فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، روسی، عربی چکیده های پایان نامه و مقالات تخصصی بصورت تضمینی با کیفیت بالا
انجام ترجمه بروشور دستگاه ها، کاتالوگ ها و...
انجام ترجمه اخبار انگلیسی صوتی و تصویری
انجام پیاده کردن متن فایل های صوتی و مستندها با استفاده از اساتید انگلیسی زبان (Native speaker) 100% تضمینی
انجام ترجمه مقالات فارسی به انگلیسی جهت چاپ در مجلات خارجی
انجام نامه نگاری های اداری
انجام ترجمه وب سایت های انگلیسی به فارسی و وب سایت فارسی به انگلیسی
ترجمه فارسی به انگلیسی متون تخصصی رشته های علمی توسط عالی ترین مترجمین حرفه ای ترجمه فارسی به زبان های دیگربا بالاترین سرعت و کیفیت در ایران و جهان و با امکان ترجمه فوری / نمونه در ترجمه های حجمی / زمینه های تخصصی و گرایش های مختلف رشته های علمی در سطوح ارشد و دکتری تخصصی
■ ترجمه فارسی به انگلیسی پایان نامه های تخصصی دکتری و فوق لیسانس خارجی و داخلی در همه گرایش ها/ شاخه های رشته های علمی


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

■ ترجمه فارسی به انگلیسی پژوهش های علمی و تخصصی موسسات و سازمانهای تحقیقاتی داخلی و خارجی در حوزه های علمی
■ ترجمه علمی صدها مقالات و پروپوزال های علمی – تحقیقاتی جهت نشر در مجلات و نشریات علمی خارجی، یا ارائه در کنفرانس های بین المللی خارجی و داخلی در رشته های علمی
■ ترجمه تخصصی کتاب، متون، وب سایت های علمی و تجاری و... مرتبط با رشته های علمی
■ و هرگونه ترجمه فارسی به انگلیسی متون های علمی به صورت انواع فرمت ها
مترجم کلیه متون فارسی تخصصی و غیر تخصصی به انگلیسی (کامپیوتر، روانشناسی، شیمی، کشاورزی، مدیریت، جغرافیا، جامعه شناسی،تربیت بدنی،و..) مقالات، کاتالوگها، سایتها، و نیز ویرایش مقالات در اسرع وقت تایپ شده با کمترین هزینه توسط کارشناسان ارشد زبان با امکان دریافت و ارسال ترجمه از طریق ایمیل یا فکس به تمام نقاط ایران
ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


ترجمه فارسی به انگلیسی خدمتی بسیار تخصصی و پیچیده می باشد . مترجم می بایست از دایره معلومات بسیاری وسیعی بهره برد تا بتواند ترجمه ای کاملا شیوا و امروزی ارائه نماید (منظور از ترجمه امروزی برگردانی کاملا بی نقص می باشد به گونه ای که افرادی که زبان مادری شان انگلیسی بوده به راحتی متن انگلیسی را درک نموده و متوجه ترجمه بودن متن انگلیسی نشوند) .
ترجمه مقالات ISI از فارسی به انگلیسی در مرکز مترجمان ما به صورت فوری و تخصصی ارائه می گردد .
سرعت تحویل ترجمه فارسی به انگلیسی در بخش ترجمه مقاله ISI از فارسی به انگلیسی به زمینه تخصصی مقاله فارسی بستگی دارد . به دلیل سختی بیش از حد ترجمه مقالات علمی و فنی ، پیشنهاد می گردد از ترجمه ما جهت دریافت بهترین ترجمه فارسی به انگلیسی استفاده نمایید .
خدمات جدید ترجمه :
خدمات جدید ما:
+ ترجمه سایت (انگلیسی به فارسی | فارسی به انگلیسی) )
+ تحقیق و ترجمه از اینترنت
+ ترجمه کتاب و کتاب الکترونیکی
+ ترجمه نوار و فیلم (فیلم سینمایی - مستند - تبلیغاتی و...)
+ ترجمه تکالیف درسی شما! (تحقیق - کتب درسی - پروژه ی ترم - کتب درسی و...)
+ ترجمه متون مطبوعاتی و مقالات نشریات گوناگون جهت سایت ها و یا نشریات


سرویس ترجمه سریع نامه‌های الکترونیکی:

در عصر اطلاعات و ارتباطات، نیاز به خدمات سریع از جمله ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیکی (ایمیل) برای شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری بخشی جدا نشدنی است.
در همین راستا مفتخریم تا سرویس ترجمه سریع نامه‌های الکترونیکی (ایمیل) را خدمت شما دوستان ارائه نماییم. در
درراستای این خدمت جدید شما می‌توانید نامه‌های خود را ابتدا برای ما ارسال کرده، پس از واریز وجه و در کمتراز
.15دقیقه


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

نامه ترجمه شده را دریافت نمائید.
هزینه این خدمات مبلغ 10.000 تومان به ازای هر نامه محاسبه می‌گردد.
برای هماهنگی‌های معمول می‌توانید از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن ما در تماس باشید.
.

همکاری با شما:
بدین وسیله اعلام می‌داریم که آماده همکاری با کافی‌نت‌ها، دفاتر خدمات فنی، ادارات و ... جهت انجام خدمات ترجمه با تخفیف هستیم.
با ما تماس بگیرید...
مراحل سفارش متن برای ترجمه:
از آنجا که چگونگی روند ترجمه آن هم به صورت آن-لاین برای اغلب دوستان ایجاد پرسش می‌کند، آنرا قدری توضیح می‌دهم:
:1 سفارش اولیه
شما با ارسال ایمیلی که حاوی متن پروژه می‌باشد اولین مرحله را طی کرده‌اید.
:2 ارزیابی و قیمت‌گذاری
باتوجه به آنکه هدف ما ارائه‌ی کارهای مشتری پسند و نه تجارت است، ابتدا محتوای متن را با توجه به محدودیت‌های زمانی و دانسته‌های خود می‌سنجیم و اگر توانایی انجام درست آن را داشتیم ارزیابی اولیه قیمت برای شما توسط ایمیل ارسال می‌شود. در غیر این صورت در اولین ایمیل، از عدم پذیرش پروژه، شما را مطلع خواهیم کرد.
همچنین زمان تقریبی تحویل پروژه را نیز اعلام می‌کنیم.
:3 تایید مشتری
در صورتی که توان انجام پروژه را داشته باشیم، قیمت پیشنهادی ترجمه پروژه با تخفیفات وارده و مبلغ نهایی را برای شما ارسال می‌کنیم. در صورتی که قیمت، مورد پذیرش شما بود با ارسال ایمیلی ما را مطلع نمایید تا روند ترجمه شروع شود.


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

:4 پرداخت
پس از مرحله‌ی 3 ایمیلی حاوی

بدون واسطه ، امکان ارتباط مستقیم با مسئول پروژه ، توضیح مساله و بیان نحوه حل ان

********
راهنمایی در برنامه نویسی مطلب MATLAB
برگزاری کلاسها ودوره های اموزشی برنامه نویسی متلب MATLAB مخصوص دانشجویان
مشاوره در انجام پروژه های مخابرات ، هوش مصنوعی ، مهندسی پزشکی ، کنترل ، مکانیک ، عمران و صنایع

مباحث مربوط به رگرسیون و پیش بینی به کمک SVR
طبقه بندی به کمک ماشین بردار پشتیبان
Support Vector Machine
Support Vector Regression
با استفاده از نرم افزار متلب MATLAB

سایر زمینه ها:

شبکه های عصبی و انفیس در MATLAB
پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی
طبقه بندی به کمک شبکه عصبی
MATLAB Neural Network toolbox
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System ( ANFIS )

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
روش های مختلف طبقه بندی داده مانند NN ، KNN و SVM
Classification Algorithms

شناسایی الگو
Pattern Recognition

پردازش تصویر در MATLAB
MATLAB Image Processing toolbox

تبدیل ویولت ( موجک ) و تحلیل سیگنال در حوزه ویولت
Wavelet Transform

منظق فازی
MATLAB Fuzzy Logic Toolbox

شبیه سازی کدر ، انکدر ، دی کدر ، کد کانولوشنال به کمک MATLAB

شناسایی چهره (بازشناسی چهره) ، تشخیص چهره
Face Recognition , Face Detection

الگوریتم های بهینه سازی و حل مساله با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند الگوریتم ژنتیک ، PSO ، کلونی مورچه ، simulated annealing
Optimization Algorithm , Genetic Algorithm, Ant colony, PSO, Genetic Algorithm

تدریس نرم افزار MATLAB همراه با بهترین جزوه ها و اسلایدها مرتبط با رشته برق الکترونیک مخابرات قدرت وترجمه مقاله های مرتبط با رشته برق و انجام پروژه های دانشگاهی با این نرم افزار در زمینه های مختلف برق :
پردازش تصویر
پردازش سیگنال
شبیه سازی مدارهای الکتریکی
شبیه سازی مدارهای مخابراتی
شبیه سازی نیمه هادی
شبیه سازی موتورهای القایی آسنکرون سنکرون
معادلات دیفرانسیل
جبرخطی
برنامه نویسی
Wavelet

Sound processing


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

Coder
Bank filter
کنترل خطی
ترانسفورماتور


کارشناسان ارشد

مهندسی مکانیک، برق، عمران و معماری و ...

عضو انجمن مکانیک ایران

عضو انجمن مکانیک قزوین

عضو انجمن خودروهای الکتریکی


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.comعضو انجمن روباتیک

طراح وآنالیزور روبات

و...

لطفا ایمیل بزنید و سوال خود را مطرح کنید.
در صورت نیاز: EMAIL: Anjameh.porojeh@gmail.com
(صریع با مشورین متخصص مکانیک، برق، عمران و ... بررسی و جواب
داده خواهد شد)

انجام پروژه های دانشجویی و صنعتی

نرم افزار تحلیل المان محدود ABAQUS

نرم افزار قدرتمند MATLAB

نرم افزار MAPLE

نرم افزار SOLIDWORKS

نرم افزار CATIA

نرم افزار Flow 3D

نرم افزار CATIA


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

نرم افزار COMSOL

نرم افزار FLUENT

نرم افزار VRAY

نرم افزار 3d studio max

نرم افزار MAYA

نرم افزار Autocad

انجام پروژه های دانشجویی معماری با نرم افزار تری دی مکس
انجام پروژه های دانشجویی معماری با نرم افزار Rhino
انجام پروژه های دانشجویی معماری با نرم افزار Revit
مدل سازی فضاهای داخلی، خارجی، سایت پلان و رندر توسط موتور رندر V-Ray
انجام اسکیس، راندو و

شیت بندی با انواع وسایل طراحی


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

شیت بندی با فتوشاپ (تحویل بصورت jpeg یا tiff)
اصلاح رندر ها و افزایش کیفیت آنها (Post Production)
تبدیل نقشه های دستی به فایل های CAD و PDF

انجام پروژه های پردازش تصویر فازی
الگوریتم ژنتیک
شبکه عصبی
هوش مصنوعی
شبکه های حسگربیسیم
شبیه سازی *بهینه سازی
سمینار
الگوریتم چندهدفه

تکاملی


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

سیمولینک
بینایی ماشین. Image Processing & Machine vision*

SIMULINK
cloud storager
IMAGE PROCESSING
GENETIC ALGORITHM
NEURAL NETWORK
FUZZY LOGIC
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
توسط کارشناسان ارشد مهندسین مکانیک، برق، رباتیک،


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.comهوافضا، معماری، عمران، و...

دانشگاه صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر و علم و صنعت، شهید بهشتی و...
، با سابقه انجام پروژه های صنعتی و
ارائه مشاوره در انجام پروژه های دانشگاهی و صنعتی
قابل توجه مهندسین عمران ، مکانیک ، هوافضا،شیمی و....
آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی خطی و غیرخطی
محیط های فیزیکی کوپل شده جامد و سیال و خاک ودیگر محیط ها
آنالیز محیط های آکوستیکی
آنالیز انواع فرایند های شکل دهی
استفاده از مواد مختلف پیزوالکتریک ، ویسکوالاستیک و.....
انجام پروژه های دانشجویی و صنعتی با
نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت!!!!!
سابقه ی ما را از دوستانتان جویا شوید!

حداقل قیمت را اول با همکاران ما چک و مقایسه
کنید تا هزینه ی بیشتر پرداخت نکنید!!!

هم اکنون پروژه ی دانشجویانی که با
ما کار نمیکنن غیر مستقیم به ما رسیده
و همین واسطه گری، باعث افزایش
هزینه ی مشتری تا 2 برابر میشود.

گروه مهندسین مکانیک، برق، عمران، معماری
انجام تمامی پروژه های برنامه نویسی تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی
انجام پروژه های تخصصی رشته مهندسی نرم افزار و شبکه ومخابرات برای محققین ایرانی داخل و خارج ازکشور

انجام تحقیقات تخصصی و پروپوزال های تحقیقاتی برای شرکتها و برای محققین داخل و خارج از کشور در زمینه کامپیوترو فناوری اطلاعات و شبکه و مخابرات


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


خدمات مشاوره ای:
مشاوره رایگان انتخاب موضوع تحقیق
- انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پیشنهادیه تحقیق ( proposal )

مشاوره و تدوین تحقیق های مرتبط با رشته های فناوری اطلاعات ، نرم افزار ، شبکه ، کامپیوتر وارائه تمامی فصول مربوط به تحقیق ، مطابق با جدول زمانبندی توافقی انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط با پروژه و ارائه مقاله ای علمی – پژوهشی برای ارائه نشریات معتبر داخلی (علمی-پژوهشی) و خارجی(ISI)و ژورنالهای معتبر

بررسی الگوریتمهای شبکه ای گرید(Grid Network) ، داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های دسته بندی (Classification) ، خوشه بندی (Clustering) ، پیش بینی (Prediction) ، انتخاب ویژگی (Feature Selection) و قواعد انجمنی (Association Rules)
انجام پروژه های پردازش تصویر فازی الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی هوش مصنوعی شبیه سازی بهینه سازی –
SIMULINK و IMAGE PROCESSING و GENETIC ALGORITHM و NEURAL NETWORK و FUZZY LOGIC
انجام پروژه های حاوی پایگاه داده و بانکهای اطلاعاتی
انجام پروژه های شبکه های حسگر و شبکه های موبایل و شبکه های بیسیم و وایمکس وشبکه های کامپیوتری

پروژه های گرافیکی تحت تمامی زبان های برنامه نویسی


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

انجام پروژهای برنامه نویسی دلفی ، جاوا ، ویژوال بیسیک ، وی بی- دانت وی بی 6-مطلب- پی اچ پی ، اکسس ، سی شارپ- ای اس پی- پرولوگ -سی وسی پلاس پلاس انجام پروژه های تلفن گویا ، برنامه های ارتباطی ، پاسخگوی خودکار ، سیستم پیغام گیر و برنامه نویسی تحت شبکه

همراه مستندات و توضیحات کامل ، و خط به خط دستورات و نیز نحوه ساخت و چگونگی اجرای پروژه ها ، بهمراه دایکیومنت (Document) تایپ شده و آماده برای صحافی بهمراه پشتیبانی بعد از تحویل پروژه
====================================
مبانی کامپیوتر
برنامه سازی پیشرفته
سیستم های تجاری
ساختمان داده
طراحی الگوریتم
ذخیره و بازیابی اطلاعات
نظریه زبانها و ماشین ها
هوش مصنوعی
کامپایلر
ریزپردازندهvhdlz80… IVR ، 8051
شبکه های کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

مهندسی نرم افزار
پایگاه داده
کارآفرینی
کارآموزی
مباحث ویژه
معماری کامپیوتر
سیستم عامل پیشرفته
یادگیری ماشین
پردازش موازی
پردازش سیگنال
شبیه سازی وبهینه سازی
آزمایشگاه های (سیستم عامل ، ریزپردازنده ، مدار منطقی ، پایگاه داده)


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.comلیست زبانهای برنامه نویسی تخصصی ما به شرح زیر می باشد:

VBNet 2005 2008 2010
C#Net 2005 2008 2010
ASPNet 2005 2008 2010
++C
C
VB - Visual Basic 60
Pascal
DELPHI
Visual C++
Database: SQL Server
Access
php
Html
Java
J2EE
J2me
Assembly

Matlab
برنامه نویسی موبایل
XML AJAX Java Script)
Oracle

ارسال به ایمیل : شماره ذخیره شده برای عضویت در ایمیل
ارسال به ایمیل جدید
ایمیل فقط یک ماه آگهی‌های مرتبط را برای من ارسال کن
ثبت ثبت شد
ایمیل فرستنده
ایمیل گیرنده
پیغام
ثبت ثبت شد
توضیحات بیشتر
ثبت ثبت شد
ارسال به شماره : شماره ذخیره شده برای ارسال پیامک
ارسال به شماره جدید
شماره خود را وارد کنید
+98
ثبت ثبت شد

عضویت شما در خبرنامه لوکوپوک با موفقیت ثبت گردید جهت تکمیل عضویت به ایمیل خود مراجعه نمایید.

عضویت عضویت
پاک کردن
عزیز، درود!
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو
تهران