هیچ عکسی گذاشته نشده است. (درخواست تصویر)
ارسال شده توسط : نوید صبری
تلفن: 09367292276
پرسش از آگهی دهنده
پرسش
نام
پست الکترونیک
پرسش خصوصی
ارسال ارسال شد
قیمت
تماس بگیرید (درخواست قیمت)

انجام پروژه های برنامه ریزی تولید در متلب

انجام پروژه های سیستم تولید سلولی در متلب

انجام پروژه های مکان یابی در متلب

انجام پروژه های انبار های متقاطع Cross Docking در متلب

انجام پروژه های زمان‌بندی در متلب

انجام پروژه های مدیریت زنجیره تأمین در متلب

انجام پروژه های مسیریابی خودرو یا VRP در متلب
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
انجام پروژه های زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع یا RCPSP در متلب

انجام پروژه های قابلیت اطمینان در متلب

انجام پروژه های طراحی چیدمان در متلب

انجام پروژه های مکان‌یابی هاب در متلب

انجام پروژه های مسائل کنترل موجودی در متلب
و هر آن چه که شما بخواهیدazsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

Distribution Transformers for Power Loss Reduction in متدلوژی رویه پاسخ response surface method rsm متدلوژی رویه پاسخ response surface method rsm mage کدهای الگوریتم ژنتیک آماده مورچگان برنامه نویسی مطلب کلاس اموزش matlab آموزش matlab انجام پروژه کلاس بندی کلاس اموزش matlab آموزش matlab انجام پروژه کلاس بندی کد matlab جستجوی ممنوعه بهینه سازی سبد کد matlab جستجوی ممنوعه بهینه سازی سبد الگوریتم بازپخت باینری هارمونی برازش منحنی برنامه آموزشی برنامه نویسی الگوریتم بازپخت باینری هارمونی برازش منحنی برنامه آموزشی برنامه نویسی الگوریتم ابتکاری الکتریسیته اجتماع درخت با matlab کد الگوریتم ابتکاری الکتریسیته اجتماع درخت با matlab کد الگوریتم استعمار کد استعماری ica در matlab الگوریتم استعمار کد استعماری ica در matlab matllab mlp شبکه mutation در الگوریتم زنبور عسل matllab mlp شبکه mutation در الگوریتم زنبور عسل تاثیر جهش تاخیر مشتق تاخیر وابسته تاخیر تاثیر جهش تاخیر مشتق تاخیر وابسته تاخیر بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک سیستم های قدرت بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک سیستم های قدرت سفارش پروژه برنامه نویسی کد matlab الگوریتم تخمین بیزین سفارش پروژه برنامه نویسی کد matlab الگوریتم تخمین بیزین شبیه سازی فرآیند صنعتی با simulink شبیه سازی فرآیند صنعتی با simulink برنامه نویسی الگوریتم ژنتیک با برنامه matlab انجام پروژه برنامه نویسی الگوریتم ژنتیک با برنامهazsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.irmatlab انجام پروژه فیلتر ذره ایی در matlab انجام پروژه فیلتر ذره ایی در matlab انجام پروژه فیلتر و حذف نویز صوتی در matlab فیلتر و حذف نویز صوتی در matlab فیلم اموزشی یادگیری هب شبکه عصبی فیلم اموزشی یادگیری هب شبکه عصبی مسایل جانمای تجهیزات با نرم افزار گمز مسایل جانمای تجهیزات با نرم افزار گمز اموزش الگوریتم ژنتیک کد نویسی در matlab انجام پروژه اموزش الگوریتم ژنتیک کد نویسی در matlab انجام پروژه پروژه الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش بینی در matlab پروژه الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش بینی در matlab فیلم آموزشی مبانی داده کاوی فیلم آموزشی مبانی داده کاوی کاربرد matlab در مهندسی مکانیک و مکاترونیک کاربرد matlab در مهندسی مکانیک و مکاترونیک الگوریتم روش مرتب سازی حبابی با استفاده از سوئیچ اموزش الگوریتم ژنتیک کد نویسی در matlab انجام پروژه اموزش الگوریتم ژنتیک کد نویسی در matlab انجام پروژه مدل سازی سیستم های قدرت تک ماشینه مدل سازی سیستم های قدرت تک ماشینه مفهوم لایولاک در شبکه های کامپیوتری مفهوم لایولاک در شبکه های کامپیوتری ماتریس اتصال فازی ماتریس اتصال فازی الگوریتم ممتیک و بهینه سازی (همراه با پاورپوینت) الگوریتم ممتیک و بهینه سازی (همراه با پاورپوینت) الگوریتم کلونی زنبور عسل کد مثال یک مقاله ژورنال الگوریتم کلونی زنبور عسل کد مثال یک مقاله ژورنال الگوریتم کلونی جهش قورباغه leap frog کد مثال یک مقاله ژورنال الگوریتم کلونی جهش قورباغه leap frog کد مثال یک مقاله ژورنال الگوریتم DFP: کد+مثال+یک مقاله


azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
ژورنال الگوریتم DFP: کد+مثال+یک مقاله ژورنال بهینه سازی به کمک الگوریتم خزش جمعی ذرات (PSO) بهینه سازی به کمک الگوریتم خزش جمعی ذرات (PSO) پروژه مباحث ویژه (تکنیک های بهینه سازی) پروژه مباحث ویژه (تکنیک های بهینه سازی) هم ترازسازی زنجیره های بیولوژیکی بر روی شبکه پردازش موازی GPU هم ترازسازی زنجیره های بیولوژیکی بر روی شبکه پردازش موازی GPU حل مدل های ریاضی با شبکه عصبی هاپفیلد Hopfield Neural Network حل مدل های ریاضی با شبکه عصبی هاپفیلد Hopfield Neural Network کدهای matlab بهینه سازی ant colony کدهای matlab بهینه سازی ant colony کاربرد matlab انجام پروژه در مهندسی مکانیک و مکاترونیک کاربرد matlab انجام پروژه در مهندسی مکانیک و مکاترونیک معرفی روش شبکه بندى Grid در ساختار MOPSO معرفی روش شبکه بندى Grid در ساختار MOPSO بررسی مفهوم آرشیو پاسخ های نا مغلوب Repository در MOPSO بررسی مفهوم آرشیو پاسخ های نا مغلوب Repository در MOPSO دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی matlab تحلیل مولفه اساسی یا PCA دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی matlab تحلیل مولفه اساسی یا PCA دانلود سورس برنامه قفل درب اثر انگشت دانلود سورس برنامه قفل درب اثر انگشت کد مسئله فروشنده دوره گرد به زبان سی پلاس پلاس کد مسئله فروشنده دوره گرد به زبان سی پلاس پلاس پروژه شبکه عصبی با matlab کد رایگان پروژه شبکه عصبی با matlab کد رایگان برنامه نویسی فروشنده دوره گرد با استفاده از multi threading برنامه نویسی فروشنده دوره گرد با استفاده از multi threading شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه یا mlp در matlab انجام پروژه شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه یا mlp در matlab انجام پروژه انجام پروژه های الگوریتم موازی انجام پروژه های الگوریتم موازی سفارش پروژه matlab توالی عملیات سفارش پروژه matlab توالی عملیات انجام پروژه بهینه سازی با شبکه مصنوعی انجام پروژه بهینه سازی با شبکه مصنوعی سورس کد الگوریتم ایمنی برای مسئله چند معیاره سورس کد الگوریتم ایمنی برای مسئله چند معیاره بهینه سازی مدارات ترتیبی با فازیazsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.irبهینه سازی مدارات ترتیبی با فازی شناسایی ژن سرطان به کمک داده کاوی و الگوریتم ژنتیک شناسایی ژن سرطان به کمک داده کاوی و الگوریتم ژنتیک برنامه نویسی VHDL با نرم افزارهای ISE برنامه نویسی VHDL با نرم افزارهای ISE طراحی رابط های گرافیکی در محیط های MATLAB انجام پروژه و LABVIEW طراحی رابط های گرافیکی در محیط های MATLAB انجام پروژه و LABVIEW الگوریتم‌های تکاملی GA ACO PSO ABC الگوریتم‌های تکاملی GA ACO PSO ABC کد نویسی با نرم افزارهای MATLAB انجام پروژه C++ C کد نویسی با نرم افزارهای MATLAB انجام پروژه C++ C پیش بینی رگرسیون، سری زمانی، و روشهای هوشمند پیش بینی رگرسیون، سری زمانی، و روشهای هوشمند شبکه عصبی ANN، سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی ANFIS شبکه عصبی ANN، سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی ANFIS برنامه ریزی ژنتیک Genetic Programming و روشهای داده کاوی Data Mining برنامه


azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

ارسال به ایمیل : شماره ذخیره شده برای عضویت در ایمیل
ارسال به ایمیل جدید
ایمیل فقط یک ماه آگهی‌های مرتبط را برای من ارسال کن
ثبت ثبت شد
ایمیل فرستنده
ایمیل گیرنده
پیغام
ثبت ثبت شد
توضیحات بیشتر
ثبت ثبت شد
ارسال به شماره : شماره ذخیره شده برای ارسال پیامک
ارسال به شماره جدید
شماره خود را وارد کنید
+98
ثبت ثبت شد

عضویت شما در خبرنامه لوکوپوک با موفقیت ثبت گردید جهت تکمیل عضویت به ایمیل خود مراجعه نمایید.

عضویت عضویت
پاک کردن
عزیز، درود!
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو
تهران