الکا گشت ارائه دهنده تور های داخلی وخارجی<br/>تور تایلند را با ما تجربه کنید<br/>( مجری تورهای تایلند و رزرو کلیه هتلهای تایلند)<br/>خدمات تور شامل  بلیط وویزا tour-travel foreign-tour pattaya
الکا گشت ارائه دهنده تور های داخلی وخارجی<br/>تور تایلند را با ما تجربه کنید<br/>( مجری تورهای تایلند و رزرو کلیه هتلهای تایلند)<br/>خدمات تور شامل  بلیط وویزا tour-travel foreign-tour pattaya
ارسال شده توسط : ایران توریسم 777
همه آگهی های این کاربر
٨٨٧٥٠٧٥٠
ارسال شده توسط : ایران توریسم 777
تلفن: ٨٨٧٥٠٧٥٠
پرسش از آگهی دهنده
پرسش
نام
پست الکترونیک
پرسش خصوصی
ارسال ارسال شد

الکا گشت ارائه دهنده تور های داخلی وخارجی
تور تایلند را با ما تجربه کنید
( مجری تورهای تایلند و رزرو کلیه هتلهای تایلند)
خدمات تور شامل بلیط وویزا اقامت هتل با صبحانه به تعداد شبهای اقامت ترانسفر فرودگاهی لیدر تور گشت شهری سیم کارت رایگان تایلند بن kfc

تور تایلند** 8 روزه بانکوک**

تور تایلند8 روزه بانکوک هتل چالینا پرنسس 675000
تورتایلند 8 روزه بانکوک هتل راشا دا ریزورت 685000
تورتایلند 8 روزه بانکوک هتل فرست 737000
تورتایلند 8 روزه بانکوک هتل باندرا748000
تور تایلند8 روزه بانکوک هتل فورچون 778000
تورتایلند 8 روزه بانکوک هتل ایستن/امرالد 780000
تور تایلند8 روزه بانکوک هتل ا مپریال کوئینز 838000
تورتایلند 8 روزه بانکوک هتل سوئیس کنکورد
888000
تور تایلند8 روزه بانکوک هتل سوئیس پارک 970000
تورتایلند 8 روزه بانکوک هتل رویال ارکید شرایتون 1200000
**********************************
تور تایلند 8 روزه بانکوک پاتایا ** 2 شب بانکوک 5 شب پاتایا**

تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل چالینا پرنسس /گرند سوله 675000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل راشا دا ریزورت /گرند سوله 698000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل راشا دا ریزورت/بلا اکسپرس 730000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل فرست /سزار پالاس 688000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل باندرا/مایک ارکید -بی واک727000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا پاتایا هتل فورچون /مایک ارکید -بی واک730000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا پاتایا هتل فورچون/سیام بی ویو 788000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل ایستن/امرالد+سیام بی ویو 815000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل فورچون/لانگ بیچ815000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل امرالد/لانگ بیچ 820000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل ایستن/لانگ بیچ860000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل ا مپریال کوئینز/ سیام بیشور-زاین 910000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل سوئیس کنکورد/زاین 910000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل ا مپریال کوئینز/رویا کیلیف980000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل سوئیس کنکورد/رویال کیلیف 980000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل سوئیس پارک /سنتراگراند 1080000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل رویال ارکید شرایتون /رویال کلیف 1050000
**********************************

تور 8 روزه بانکوک پاتایا ** 4 شب بانکوک 3شب پاتایا**

تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل چالینا پرنسس /گرند سوله 630000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل راشا دا ریزورت/بلا اکسپرس 668000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل فرست /سزار پالاس 688000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل باندرا/مایک ارکید -بی واک717000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا پاتایا هتل فورچون /مایک ارکید -بی واک740000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا پاتایا هتل فورچون/سیام بی ویو 750000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل ایستن/امرالد+سیام بی ویو 780000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل فورچون/لانگ بیچ840000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل امرالد/لانگ بیچ 840000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل ایستن/لانگ بیچ840000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل ا مپریال کوئینز/ سیام بیشور-زاین 870000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل سوئیس کنکورد/زاین 880000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل ا مپریال کوئینز/رویا کیلیف 950000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل سوئیس کنکورد/رویال کیلیف 970000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل سوئیس پارک /سنتراگراند 990000
تور 8تایلند روزه بانکوک پاتایا هتل رویال ارکید شرایتون /رویال کلیف 1050000
**********************************

تور تایلند8 روزه پاتایا **7 شب پاتایا**

تور تایلند8 روزه پاتایا هتل گرند سوله650000
تورتایلند 8 روزه پاتایا هتل بلا اکسپرس 690000
تور تایلند8 روزه پاتایا هتل سزار پالاس 675000
تور تایلند8 روزه پاتایا هتل مایک ارکید -بی واک 730000
تور تایلند8 روزه پاتایا هتل سیام بی ویو 808000
تور تایلند8 روزه پاتایا هتل /لانگ بیچ865000
تورتایلند 8 روزه پاتایا هتل سیام بیشور-زاین 960000
تورتایلند 8 روزه پاتایا هتل /رویا کیلیف 1055000
تور تایلند8 روزه پاتایا هتل سنتراگراند 1190000

**********************************
**********************************
تورتایلند 8 روزه بانکوک پوکت** 4شب بانکوک 3 شب پوکت**

تورتایلند 8 روزه بانکوک پوکت هتل راشا دا ریزورت /آنداکی 1020000ت
تورتایلند 8 روزه بانکوک پوکت هتل فرست /پاتونگ ریزورت 1040000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پوکت هتل باندرا/رویال پارادایزار1070000
تور تایلند8 روزه بانکوک پوکت هتل فورچون /مریکورپاتونگ 1120000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پوکت هتل امرالد/دوانگجیت
1140000
تور تایلند8 روزه بانکوک پوکت هتل ایستن/مریکورپاتونگ 1140000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پوکت هتل ا مپریال کوئینز/ ملنیوم ریزورت 1210000
تور تایلند8 روزه بانکوک پوکت هتل سوئیس کنکورد/هیلتون 1270000
تور تایلند8 روزه بانکوک پوکت هتل سوئیس کنکورد/لمردین 1370000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پوکت هتل سوئیس پارک /هیلتون1340000
تور 8تایلند روزه بانکوک پاتایا هتل رویال ارکید شرایتون /لمردین 1465000
**********************************

تور 8 روزه بانکوک پوکت پاتایا ** شب بانکوک 3شب پوکت 3شب پاتایا**

تورتایلند 8 روزه بانکوک پوکت پاتایا هتل راشادا ریزورت /گرند سوله/ آنداکی 990000
تورتایلند 8 روزه بانکوک پاتایا هتل باندرا/مایک ارکید -بی واک/رویال پارادایز1070000
تور تایلند8 روزه بانکوک پاتایا هتل سوئیس کنکورد/رویال کلیف/لمردین 1410000
**********************************
برای رزرو ویا اطلاع بیشتر با کانتر مربوطه خانم وزیری با شماره ویژه 88750750تماس حاصل فرمایید لازم به ذکر است تورهای فوق با هتلهای دیگری که بخواهید امکان پذیر است.
تور تایلندواحد تور آلکا گشت

ارسال به ایمیل : شماره ذخیره شده برای عضویت در ایمیل
ارسال به ایمیل جدید
ایمیل فقط یک ماه آگهی‌های مرتبط را برای من ارسال کن
ثبت ثبت شد
ایمیل فرستنده
ایمیل گیرنده
پیغام
ثبت ثبت شد
توضیحات بیشتر
ثبت ثبت شد
ارسال به شماره : شماره ذخیره شده برای ارسال پیامک
ارسال به شماره جدید
شماره خود را وارد کنید
+98
ثبت ثبت شد

عضویت شما در خبرنامه لوکوپوک با موفقیت ثبت گردید جهت تکمیل عضویت به ایمیل خود مراجعه نمایید.

عضویت عضویت
پاک کردن
عزیز، درود!
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو
تهران